Pismo do Komisji Europejskiej z prośbą o jak najszybsze skierowanie skargi do Trybunału Sprawiedliwości dotyczącej „ustawy kagańcowej” i funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej

defensoriuris

Wraz z przedstawicielami polskich organizacji pozarządowych i akademickich z całej Europy, zajmujących się prawem Unii i prawami człowieka, Komitetem Obrony Sprawiedliwości #KOS, w tym m.in. Stowarzyszeniem Prokuratorów LEX SUPER OMNIA #LSO, Stowarzyszeniami Sędziów IUSTITIA #IUSTITA oraz THEMIS #THEMIS ,

Wolne sądy, Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris #DI zwróciło się do Komisji Europejskiej z prośbą o jak najszybsze skierowanie skargi do Trybunału Sprawiedliwości dotyczącej „ustawy kagańcowej” i funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej, wraz z wnioskiem o pilne zarządzenie środków tymczasowych.
Doszliśmy do etapu, w którym niezależnym sędziom grozi się zarzutami karnymi i wykorzystaniem środków przymusu za próby stosowania prawa Unii i orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. Wobec tego stoimy na stanowisku, że zachodzi pilna potrzeba natychmiastowego przyjęcia konkretnych środków prawnych, które pozwolą powstrzymać dalszą destrukcję rządów prawa w Polsce.

Link do całości dokumentu PL <KLIK>

Link do całości dokumentu ANG <KLIK>

2020-03-28 – letter_PL

2020-03-28 – letter_EN

Możesz być zainteresowany też poniższymi artykułami

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies