Polityka prywatności

Polityka prywatności Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris

Wprowadzenie 

Szanujemy Twoje dane osobowe. Pragniemy należycie informować Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Stowarzyszenie Defensor Iuris (dalej jako SADI) przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których SADI jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których SADI przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. SADI realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej wskazujemy pełne dane SADI jako administratora danych osobowych:

Stowarzyszenie Adwokacie DEFENSOR IURIS z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2/4, 76-200 Słupsk. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w SADI jest Kinga Dagmara Siadlak , e-mail: stowarzyszenie@defensoriuris.pl

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych przez SADI.

Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których SADI przetwarza dane osobowe.

 1. dodanie do bazy danych SADI w celach statystycznych oraz możliwości korzystania z poczty internetowej
 2. przetwarzanie w sposób zautomatyzowany (IP komputera, pliki cookie) na stronie internetowej defensoriuris.pl w celu statystycznym, analitycznymi funkcjonalnym (informacja o witrynie, licznik odwiedzin, kto odwiedza)
 3. Kategorie danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  1. imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail, miejsce zatrudnienia, telefon służbowy (podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach)
  2. dane osobowe kontrahentów: wystawianie rachunków i prowadzenie sprawozdawczości finansowej (ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości),
 4. Okres, przez który dane będą przetwarzane: do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu.
 5. Zbierane dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom danych, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą:
  1. dostępu do dotyczących jej danych osobowych
  2. sprostowania danych osobowych
  3. usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO
  4. ograniczenia przetwarzania
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies