Zebranie założycielskie

Dnia 23 sierpnia 2019 r. w Słupsku odbyło się Zebranie Założycielskie, podczas którego zdecydowano o założeniu stowarzyszenia zwykłego o nazwie Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”.

W konsekwencji, dnia 26 sierpnia 2019 r., złożony został wniosek o dokonanie wpisu Stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszeń zwykłych przez Prezydenta Miasta Słupska, co nastąpiło dnia 30 sierpnia 2019 r.

Zadania Stowarzyszenia to przede wszystkim:

  • współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa,
  • podnoszenie i pogłębianie kultury oraz świadomości prawnej wśród społeczeństwa,
  • dążenie do integracji środowiska adwokackiego dla realizacji wspólnych dla tego środowiska celów, wspieranie działań samorządu adwokackiego,
  • upowszechnianie wiedzy o roli i zadaniach adwokatury oraz adwokatów.
Stowarzyszenie, w ramach swojej działalności, jest nastawione na współpracę, dialog i chęć rozwoju. Zamierza koncentrować się nie tylko na samodzielnych aktywnościach, ale także na wspieraniu działań organów samorządów prawniczych oraz porozumieniu z innymi stowarzyszeniami o podobnych celach.
 
 

 

 

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies