Dyskryminacja ze względu na płeć – Co powinniśmy o niej wiedzieć?

defensoriuris

Dyskryminacja ze względu na płeć

Dyskryminacja

(łac. discrimino – rozróżniam) oznacza odmienne traktowanie podmiotów znajdujących się w tej samej sytuacji ze względu na określone kryterium, np. płeć, rasa, wyznanie, orientacja seksualna. Dyskryminacja ze względu na płeć występuje wtedy, gdy różnicowanie sytuacji prawnej jednostek oparte jest o kryterium płci, a więc ze względu na swoją płeć jednostka ma w jakikolwiek sposób ograniczane swoje prawa w życiu społecznym, politycznym, zawodowym, gospodarczym lub ma utrudniony dostęp do edukacji czy też opieki medycznej. Zróżnicowanie takie wydaje się niczym nieuzasadnione i niesprawiedliwe. Kryteria odmiennego traktowania nie się obiektywne.

Zgodnie z ustawą zasadniczą wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne i nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. (Art. 32 Konstytucji RP). Kolejny artykuł konstytucji stanowi, iż Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.

A jak to wygląda w otaczającej nas rzeczywistości? Zapraszamy do poradnika przygotowanego przez Adw. Kamillę Kasprzak i Adw. Dianę Wnęk.

DO POBRANIA

👇👇👇

Dyskryminacja ze względu na płeć – Co powinniśmy o niej wiedzieć?

Możesz być zainteresowany też poniższymi artykułami

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies