Stanowisko Stowarzyszenia w sprawie FWS

defensoriuris

Poniżej zamieszczamy stanowisko naszego Stowarzyszenia, reprezentowanego przez adwokat Patrycję Kasica, adwokat Ewę Marcjoniak oraz adwokat Kingę Dagmarę Siadlak dotyczące postanowienia Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Sędziego Przemysława W. Radzika z dnia 22 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowań dyscyplinarnych i postawieniu zarzutu 14 sędziom sadów powszechnych dotyczącego rzekomego zatajenia przez nich w pisemnych oświadczeniach przynależności do zrzeszenia o nazwie Forum Współpracy Sędziów oraz do jego organu o nazwie Stałe Prezydium.


Wyjaśniamy:

  • Forum Współpracy Sędziów (FWS) nie jest zrzeszeniem ani stowarzyszeniem w rozumieniu przepisów ustaw.
  • Deklaracja FSW” stanowi, że FWS jest „płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy i pomostem komunikacyjnym łączącym sędziów, poprzez ich reprezentantów wyłonionych z samorządu sędziowskiego”.
  • Skoro FWS nie jest stowarzyszeniem ani zrzeszeniem, to trudno wymagać, aby ktokolwiek miał obowiązek zgłaszania udziału w nim w oświadczeniu.
  • Nawet przy założeniu, że jest to przynależność do zrzeszenia, wszczynanie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów jest działaniem niesłusznym, ponieważ rzecznik dyscyplinarny powinien mieć na uwadze akty rangi wyższej, tj. Konstytucję i traktaty (a zatem zastosować tzw. rozproszoną kontrolę konstytucyjną), ponieważ przepis, na podstawie którego zamierza „ścigać” sędziów jest sprzeczny z podstawowymi prawami człowieka, zagwarantowanymi tak w Konstytucji, jak i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a także Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

 

Poniżej zamieszczamy całość oświadczenia:

POBIERZ W WERSJI .pdf

Możesz być zainteresowany też poniższymi artykułami

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies