Oświadczenie Stowarzyszenia Adwokackiego “Defensor Iuris”  w przedmiocie wywierania nacisków na niezależnych prokuratorów w celu przymuszenia ich do wniesienia kasacji w sprawie dotyczącej znieważenia pomnika smoleńskiego

defensoriuris

W upolitycznionej prokuraturze po raz kolejny doszło do stosowania bezprawnych nacisków na niezależnych prokuratorów, tym razem na prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Warszawie Bogumiłę Knap i Andrzeja Piasecznego w związku z ich stanowiskiem w kwestii braku podstaw do wywiedzenia kasacji w sprawie dotyczącej znieważenia pomnika smoleńskiego. 

W tej sprawie prokuratura zaliczyła spektakularne porażki przed dwoma instancjami sądów powszechnych. Najpierw oskarżonego mężczyznę uniewinnił Sąd Rejonowy. Apelację od wyroku uniewinniającego wniósł asesor prokuratorski. Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał wyrok uniewinniający. Sędzia sprawozdawca uzasadniając wyrok stwierdziła, że gdyby wciąż obowiązywało w prawie pojęcie „apelacji oczywiście bezzasadnej”, właśnie za taką należałoby uznać tę złożoną przez prokuraturę w sprawie wieńców pod pomnikiem smoleńskim (za: Prokuratorka odchodzi z powodu nacisków. Nie chciała wnieść kasacji w sprawie znieważenia pomnika smoleńskiego (wyborcza.pl)

Po tym wyroku, wobec stwierdzenia braku podstaw prawnych, dwóch doświadczonych prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Warszawie: Bogumiła Knap i Andrzej Piaseczny odmówili wywiedzenia kasacji w tej sprawie.

W związku z decyzjami procesowymi prokuratorów kierownictwo warszawskiej Prokuratury Okręgowej w osobach Naczelnika 6 Wydziału Sądowego – Piotra Stasiaka i Kierownika Działu do Spraw Karnych – Wiesława Kwiatkowskiego usiłując wymusić na nich sporządzenie kasacji w sprawie znieważenia pomnika smoleńskiego groziło oddelegowaniem ich do prokuratury rejonowej.

Nie ugięli się. Nie wywiedli kasacji wbrew ocenie prawnej co do jej bezpodstawności.

Nie mniej, takie działanie kierownictwa odniosło „wymierny” skutek, bowiem doprowadziło Panią Prokurator Bogumiłę Knap do podjęcia decyzji o odejściu w stan spoczynku, do którego miała uprawnienia, ale którego w najbliższej przyszłości nie planowała. 

Omawiane działanie przełożonych wobec wymienionych prokuratorów, którzy w sposób merytoryczny i obiektywny dokonali analizy materiału sprawy, dając dowód swej niezależności i profesjonalizmu, jest złamaniem zasady niezależności prokuratorskiej wskazującej, że przy wykonywaniu czynności określonych w ustawach prokurator jest niezależny ( art. 7 § 1 Prawa o prokuraturze). Prokurator wykonuje zadania w zakresie ścigania przestępstw oraz stoi na straży praworządności (art. 2 Prawa o prokuraturze), zatem wyłącznie tymi dyrektywami powinien kierować się przy wykonywaniu czynności służbowych, nie zaś poleceniami uwarunkowanymi politycznie, ani w czyimkolwiek partykularnym interesie.

Bez niezależnej prokuratury nie ma mowy o prawidłowym i rzetelnym sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Bez niezależnej prokuratury obywatel nie myślący tak jak życzyłaby sobie tego władza, nie może czuć się bezpiecznie w swoim kraju. 

Wyrażamy poparcie dla tych prokuratorów, którzy mają odwagę stać na straży praworządności, pracować w interesie państwa i jego obywateli, nie przeciwko nim.

 

PREZES

STOWARZYSZENIA ADWOKACKIEGO

DEFENSOR IURIS

ADWOKAT KINGA DAGMARA SIADLAK

KIEROWNIK ZESPOŁU WNIOSKOWO-PROCESOWEGO

STOWARZYSZENIA ADWOKACKIEGO

DEFENSOR IURIS

ADWOKAT EWA MARCJONIAK

Możesz być zainteresowany też poniższymi artykułami

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies