Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności – 30 czerwca 2021 r.

defensoriuris
Dzisiaj, Członkowie naszego Stowarzyszenia adwokat Patrycja Kasica, adwokat Zbigniew Bakalarczyk oraz adwokat Dariusz Goliński (z ramienia NRA), brali udział w posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego Obrony Praworządności. Przedmiotem posiedzenia było omówienie stanu wymiaru sprawiedliwości, w oparciu m. in. o dane statystyczne, ale także w nawiązaniu do doświadczenia praktyków.

Na początku odniesiono się do kosztów, jakie związane są z obecnym funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, przede wszystkim w odniesieniu do rozstrzygnięcia ETPC w sprawie sędziów Bojary i Brody, na podstawie którego gdzie Polska będzie musiała ponieść koszt po 20 tysięcy Euro, dla każdej z ww. osób [ więcej na ten temat: Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”]

Następnie, panelistka Alicja Defratyka przedstawiła raport, zawierający statystyki odnoszące się do funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Według danych, średni czas postępowań wydłużył się o 67 % od 2011 r.

Głos zabrał również Marek Tatała, ustosunkowując się do globalnego charakteru wpływu zmian w wymiarze sprawiedliwości na gospodarkę. Duże podmioty mają bowiem tendencję do wyłączania w umowach jurysdykcji polskich sądów, a „chaos sądowy” przekłada się na sytuację gospodarczą (np. sceptyczny stosunek do zawierania umowy najmu).

Głos zabrał sędzia Waldemar Żurek, pod kątem posiedzeń niejawnych i tzw. „ustaw antycovidowych”, które wchodzą w życie w momencie, gdy epidemia się kończy. W jego ocenie, rozwiązania dotyczące niejawności postępowań oraz jednoosobowych składów są rozwiązaniami ograniczającymi prawo obywatela do sądu, do jawnego postępowania sądowego. Nawiązał również do rozwiązań dotyczących zażaleń poziomych w kontekście przede wszystkim odbioru społecznego, a także do tzw. „spraw frankowych” i wydawanych w nich rozstrzygnięć, które – według zapowiedzi – mogą być podważane zarzutem nieważności, a to wobec nieprawidłowych składów orzekających w tychże postępowaniach (obsadzanie sędziami powołanymi przez „neoKRS”).

Sędzia Krystian Markiewicz, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”, wskazał na płaszczyzny problemów wymiaru sprawiedliwości.  Odniósł się do wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, w których wypowiadano się na temat sposobu powołania KRS oraz braku kontrasygnaty. W swoim wystąpieniu nawiązał również do wyroku ETPC, w którym stwierdzono, że udział dublera w składzie orzekającym Trybunału Konstytucyjnego narusza prawo do sądu. Generalnie sędzia wskazał na konieczność zapewnienia stabilności orzeczniczej i wezwał do debaty odnośnie możliwości wzruszania wyroków wobec składów orzeczniczych zawierających sędziów powołanych przez „neoKRS”, a także rozpoczęcia realnych prac legislacyjnych, uzdrawiających wymiar sprawiedliwości.

Stanowisko zaprezentowali również przedstawiciele: prokuratorów, tj. Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”, adwokatów, tj Naczelna Rada Adwokacka, Wolne sądy, radców prawnych Krajowa Izba Radców Prawnych, a także Fundacja FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju).

Z ramienia naszego Stowarzyszenia wystąpił adwokat Zbigniew Bakalarczyk, który zwrócił uwagę przede wszystkim na wpływ zmian legislacyjnych w odniesieniu do obywateli naszego kraju, w nawiązaniu do zmniejszenia liczebności składów orzekających, a także rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych. Zadeklarował również gotowość Stowarzyszenia do pomocy przy pracach legislacyjnych.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na dzień 30 września 2021 r. i będzie dotyczyć sytuacji w prokuraturze.

Możesz być zainteresowany też poniższymi artykułami

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies