Wystąpienie Wiceprezesa Stowarzyszenia adwokat Anny Kątnik – Mania podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i UE Senatu RP

defensoriuris

Dnia 07 stycznia br. Wiceprezes Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” adwokat Anna Kątnik – Mania, na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP, uczestniczyła w posiedzeniu Komisji dotyczącym Ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw w kontekście polityczno-prawnych skutków dla Polski w Unii Europejskiej.

Dyskusja dotyczyła projektu ustawy nazywanej jako „kagańcowa”, „represyjna”, który zmierza do zdecydowanego rozszerzenia odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. W posiedzeniu uczestniczyli m.in. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński, prof. Robert Grzeszczak, przedstawiciele sądów powszechnych, w tym Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”, Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”, a także reprezentacja inicjatywy „Wolne Sądy” oraz Komitetu Obrony Sprawiedliwości.

Na stronie Stowarzyszenia, w ramach portalu społecznościowego Facebook, znajduje się fragment posiedzenia w formie nagrania, zawierający wystąpienie Wiceprezesa Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” adwokat Anny Kątnik – Mania: klik.

Poniżej zamieszczamy także stanowisko w wersji pisemnej:

Chcę zwrócić Państwa uwagę na niebezpieczeństwa płynące z uregulowań ustawy – słusznie skądinąd zwanej kagańcową – z perspektywy podsądnego. Bo jej zapisy uderzają nie tylko w samych sędziów co próbuje sie od samego początku wmówić opinii publicznej.
Dobrym przykładem, obrazującym aktualną sytuację, jest rozstrzyganie przez sędziów o stosowaniu tymczasowego aresztowania. Już teraz widzimy, z jakimi skutkami dla sędziego wiąże się nieuwzględnienie wniosku prokuratora – jest odwoływany z delegacji.
Te przepisy zmierzają właśnie w takim kierunku: brak zadowalającego rozstrzygnięcia, będzie skutkować postępowaniem dyscyplinarnym.
Dlaczego jednak zapomina się o kosztach – nie tylko materialnych, ale przede wszystkim ludzkich? Złośliwie można by było również zapytać, czy na wdrożenie takiej dyscypliny pozwolą sobie rzecznicy w sprawie sędziów, którzy badają sprawy obywateli innych państw? Czy też w obawie o konflikty z innymi państwami, zaniechają tych praktyk. Czy wówczas obywatele polscy staną się obywatelami drugiej kategorii?

Dlatego zapowiadamy, że:
1. tam, gdzie będzie leżało to w interesie naszych klientów – tak z wyboru, jak i z urzędu- będziemy powoływać się na wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2019 r., wnioskując m.in. o zbadanie prawidłowości składu orzekającego,
2. jeżeli ustawa wejdzie w życie w obecnym kształcie, w postępowaniach dyscyplinarnych będziemy wnioskować o dokonanie tzw. rozproszonej kontroli konstytucyjności przepisów tej ustawy,

Nie wykluczamy:
zwracania się o wsparcie i interwencję do organizacji międzynarodowych oraz – w przypadku obrony obywateli innych państw- odpowiednich organów państwowych, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nacisków na skład orzeczniczy.

Jako Stowarzyszenie Adwokackie jesteśmy gotowi wspierać adwokatów w ich działaniach, ponieważ nie zgadzamy się na to, aby sędziowie stali się marionetkami w rękach polityków.

Możesz być zainteresowany też poniższymi artykułami

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies