Obowiązek szkoleniowy adwokatów

defensoriuris

Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris” w nawiązaniu do wydanego przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozstrzygnięcia w sprawie WSD 15/17, dotyczącego nakładania na adwokatów kar dyscyplinarnych będących następstwem niedopełnienia przez nich obowiązku doskonalenia zawodowego, w tym przede wszystkim nieuzbierania co najmniej 12 punktów szkoleniowych, zwróciło się z zapytaniem do Naczelnej Rady Adwokackiej, czy podjęła lub zamierza podjąć działania polegające na zniesieniu bądź zmianie Uchwały „o doskonaleniu zawodowym adwokatów” t.j. z dnia 29 października 2013 r.

Przedmiotowe zapytanie było motywowane tym, iż pomimo wydania rozstrzygnięcia w ww. sprawie, a także składanych przez przedstawicieli władz adwokatury zapowiedzi co do ewentualnych zmian, przedmiotowa uchwała nadal obowiązuje w niezmienionej treści (na stronie www.nra.pl nadal widnieje jako niearchiwalna).

Obecnie trwa zatem swoista niepewność co do konieczności zbierania przez adwokatów punktów szkoleniowych. Oczywiście część z nich, niejako „na własną rękę” podejmuje decyzję o zaniechaniu zbierania punktów, jednakże nadal pozostaje grupa adwokatów, którzy obawiając się odpowiedzialności dyscyplinarnej, ponoszą związane ze szkoleniami koszty. O ile bowiem same szkolenia są nieodpłatne, to często wiążą się z koniecznością dojazdu, zapewnienia opieki nad dziećmi , a niekiedy – w przypadku braku możliwości udziału – koniecznym może okazać się sięganie po szkolenia odpłatne, na platformie „iDeA” (https://www.idea-adw.org), ponieważ szkolenia nieodpłatne (przynajmniej według naszej wiedzy) nie są „punktowane”.

W odpowiedzi na kierowaną korespondencję, Naczelna Rada Adwokacka przedstawiła stanowisko, którego treść zamieszczamy poniżej w formie graficznej.

Sprawa została również opisana na stronie internetowej Rzeczpospolitej w artykule „Adwokatura rozwiewa wątpliwości ws. punktów szkoleniowych” autorstwa Mateusza Adamskiego.

 

 

Możesz być zainteresowany też poniższymi artykułami

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies