APEL STOWARZYSZENIA ADWOKACKIEGO „DEFENSOR IURIS” W PRZEDMIOCIE WEZWANIA DO NIEZWŁOCZNEGO WYKONANIA ORZECZEŃ TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOSCI UNII EUROPEJSKIEJ Z DNIA 14 LIPCA 2021 R. ORAZ 15 LIPCA 2021 R.

defensoriuris

Dnia 28 lipca 2021 r.

APEL

STOWARZYSZENIA ADWOKACKIEGO „DEFENSOR IURIS”

W PRZEDMIOCIE WEZWANIA DO NIEZWŁOCZNEGO WYKONANIA ORZECZEŃ

TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOSCI UNII EUROPEJSKIEJ Z DNIA 14 LIPCA 2021 R. ORAZ 15 LIPCA 2021 R.

My, niżej podpisani adwokaci i aplikanci adwokaccy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Adwokackim „Defensor Iuris”, podpisujemy się pod apelem sędziów okręgu olsztyńskiego, podpisanego przez wielu sędziów sądów powszechnych z innych okręgów, sędziów Sądu Najwyższego, prokuratorów, i wzywamy wszystkie zobowiązane organy do pełnego wykonania postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 lipca 2021 r. (C-204/21) oraz wyroku tego Sądu z dnia 15 lipca 2021 r. (C-719/19), w tym do natychmiastowego zaprzestania działania tak zwanej Izby Dyscyplinarnej SN. Odmowa wykonania wskazanych orzeczeń stanowi nie tylko jaskrawe naruszenie obowiązującego nas prawa wspólnotowego (art. 19 ust.1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej), ale godzi również w krajowy porządek konstytucyjny (art. 91 ust.2 Konstytucji RP).

Ponadto, odmowa wykonania ww. orzeczeń TSUE, a w konsekwencji dalsze dopuszczenie do orzekania nie-sędziów nowo utworzonej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego po reformie legislacyjnej, z powodu poważnych nieprawidłowości w powoływaniu tych osób na stanowiska sędziowskie i oczywistego naruszenia prawa krajowego z powodu wadliwej procedury powoływania sędziów przez zreformowaną Krajową Radę Sądownictwa, która nie jest niezależna od władzy ustawodawczej i wykonawczej, narusza prawo obywatela do sądu ustanowionego ustawą, co naraża państwo polskie, czyli wszystkich nas – podatników na wypłatę odszkodowań i zadośćuczynień obywatelom polskim „osądzonym” przez Izbę Dyscyplinarną SN i godzi w interes majątkowy naszego kraju (vide: wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Luksemburgu z dnia 22.07.2021r. sprawa Reczkowicz v. Polska, RECZKOWICZ v. POLAND (coe.int))

Wzywamy wszystkie zobowiązane organy, w szczególności Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzatę Manowską do niezwłocznego odsunięcia od orzekania nie-sędziów Izby Dyscyplinarnej SN i spowodowania zaprzestania pracy tej Izby.

Anna Kątnik-Mania

Kinga Dagmara Siadlak

Paulina Trzaskuś

Aleksandra Ostręga

Angelina Misiak

Bartłomiej Tutak

Bartosz Kwiatkowski

Barbara Krupa-Włodarczyk

Dagmara Miler

Danuta Wawrowska

Dariusz Goliński

Diana Wnęk

Dominik Gajda

Ewa Marcjoniak

Filip Tohl

Dorota Gliszczyńska

Grzegorz Kukowka

Izabela Kuciak

Kamilla Kasprzak

Karolina Gnysińska

Katarzyna Rynda

Katarzyna Kielsznia-Budzińska

Krzysztof Gawęcki

Mateusz Czapran

Michał Rządkowski

Michał Chochoła

Natalia Uchmanowicz

Patrycja Kasica

Paulina Kowalska

Tomasz Wiliński

Wojciech Glac

Zbigniew Bakalarczyk

POBIERZ: Apel członków DI z 28 lipca 2021 r._

Możesz być zainteresowany też poniższymi artykułami

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies