AKCJA APLIKACJA: Aplikacja po poznańsku …

defensoriuris

Czyli o tym, jak się szkolimy w Wielkopolsce…

AUTOR: ADWOKAT DOMINIK GAJDA

Na poziomie Naczelnej Rady Adwokackiej określono modelowe założenia aplikacji adwokackiej, w tym przyjęto określony program szkolenia. Mimo to, każda izba adwokacka – z uwagi choćby na wypracowane na przestrzeni lat własne metody nauczania, liczbę aplikantów do wyszkolenia, czy posiadane zasoby – cechuje się pewnymi odrębnościami w zakresie kształcenia przyszłych adwokatów. Dzielenie się swoimi doświadczeniami w tej kwestii może być pewną inspiracją czy przyczynkiem do dyskusji o stosowanych metodach nauczania. Poniżej w kilku zdaniach przedstawię, jak w ostatnich latach przebiegał proces szkolenia aplikantów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej z perspektywy członka Rady Aplikanckiej.

 

 

Najpierw kilka kwestii technicznych. Standardowo zajęcia odbywają się raz w tygodniu w bloku 3 zajęć po 1,5h każde. Aplikanci podzieleni są na kilka grup zajęciowych, liczących po ok. 20 osób każda. Zajęcia prowadzone są dla pojedynczej grupy albo dla kilku grup łącznie. Swoją formą zajęcia mają raczej odpowiadać konwersatoriom. W dobie pandemii wszystkie zajęcia odbywają się oczywiście online.

Kto prowadzi zajęcia? Są to przede wszystkim adwokaci specjalizujący się w zagadnieniach stanowiących przedmiot zajęć, ale też sędziowie sądów powszechnych wszystkich szczebli apelacji poznańskiej, a także sędziowie WSA i NSA. Prowadzenie zajęć zarówno przez adwokatów jak i sędziów pozwala na poznanie optyki „z obu stron stołu sędziowskiego”, co niewątpliwie przydaje się w późniejszej pracy zawodowej. Niejednokrotnie prowadzący zajęcia posiadają także tytuł doktorski bądź profesorski, będąc jednocześnie praktykami i naukowcami – takie przygotowanie przekłada się z kolei na walor dydaktyczny szkolenia.

Dodatkowym atutem jest możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez biegłych sądowych (np. z dziedziny rekonstrukcji wypadków drogowych), czy też aktorów poznańskich teatrów. Do dzisiaj pamiętam niezwykle ciekawe zajęcia z emisji głosu z jednym ze znanych lektorów (z tzw. „głosem z telewizji”). Druga połowa III roku aplikacji przeznaczona jest głównie na zajęcia powtórkowe, przygotowujące do egzaminu adwokackiego. Są one ściśle zorientowane na rozwiązywanie kazusów egzaminacyjnych. Niezwykle pomocne okazują się także organizowane przez Radę Adwokacką próbne egzaminy zawodowe, podczas których chętni aplikanci mogą sprawdzić swoje możliwości czasowe i umiejętność samodzielnego rozwiązania kazusu egzaminacyjnego „od A do Z”. Prace egzaminacyjne sprawdzane są następnie przez szkoleniowców, którzy w grupie oraz z każdym z osobna omawiają  rozwiązania, przekazując przy tym cenne, praktyczne wskazówki.

Co wymaga podkreślenia, Komisja Szkolenia pozostaje otwarta na głos aplikantów, odbywając regularne spotkania z członkami Rady Aplikanckiej. Przeprowadzane cyklicznie wśród aplikantów anonimowe ankiety na temat jakości kształcenia są następnie dyskutowane w celu wypracowania optymalnych rozwiązań. To daje aplikantom poczucie, że ich głos w kwestii zajęć jest słyszalny. Powyższe obejmuje też otwartość poznańskiej Komisji Szkolenia ws. organizacji szkoleń dodatkowych. Tylko w roku szkoleniowym 2019 Rada Aplikancka zorganizowała dzięki przychylności władz Izby szereg warsztatów z zakresu soft skills, jak chociażby z zasad savoir-vivre’u w biznesie, metod radzenia sobie ze stresem czy reguł prowadzenia własnej kancelarii adwokackiej.

Nieodłącznym elementem aplikacji wydają się również wyjazdy szkoleniowe, dzięki którym aplikanci mają możliwość lepszego poznania się. Od paru lat realizowane są wyjazdy łączone – izby poznańskiej, łódzkiej i częstochowskiej. Pozwala to na nawiązanie znajomości „międzyizbowych” oraz poznanie podejścia do praktycznych problemów prawnych adwokatów i sędziów z innych apelacji. Nieraz było dla nas ciekawym doświadczeniem móc poznać metody formułowania apelacji, czy praktykę procesową prezentowaną przez sędziów z apelacji innej, niż poznańska. To również niewątpliwie poszerza horyzonty.

Oczywiście forma wpisu internetowego nie pozwala na wyczerpujące poruszenie wszystkich aspektów związanych ze szkoleniem aplikantów. Nie było to nawet moim celem. Mam jednak nadzieję, że nakreślając pokrótce ww. kwestie mogłem choć trochę przybliżyć Koleżankom i Kolegom z innych izb adwokackich to, w jaki sposób sam miałem możliwość odbywać aplikację adwokacką w swoim rodzinnym mieście – Poznaniu. Nie ukrywam też, że sam chętnie poznałbym doświadczenia z Waszych izb adwokackich w temacie szkolenia zawodowego.

 


ADWOKAT DOMINIK GAJDA

🦜 w Stowarzyszeniu Adwokackim „Defensor Iuris” #DI od października 2020 r.,

🦜 w Stowarzyszeniu Adwokackim „Defensor Iuris” #DI pełni funkcję Opiekuna nowych Członków,

🔸ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pracował również jako wolontariusz w sekcji cywilnej Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej;

 

🔸od 2014 roku zdobywa doświadczenie prawnicze, współpracując z poznańskimi kancelariami prawnymi;

🔸w okresie studiów Wiceprezes ds. Marketingu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań;

🔸od 2016 roku jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej;

🔸w trakcie aplikacji adwokackiej aktywny członek samorządu aplikanckiego, pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Aplikanckiej przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej;

🔸W swojej praktyce zawodowej zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu prawa karnego i cywilnego, a także prawem rodzinnym i umowami w obrocie gospodarczym;

🔸Prywatnie miłośnik podróży, wycieczek rowerowych oraz dobrej publicystyki.

🦜 zobacz jego przykładową aktywność w #DIadwokat Dominik Gajda

Możesz być zainteresowany też poniższymi artykułami

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies