ADWOKAT CHRONIONY JAK SĘDZIA?

defensoriuris

Adwokat podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych korzysta z ochrony prawnej podobnie jak sędzia i prokurator [art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1651].

Adwokat jest osobą wykonującą zawód zaufania publicznego i korzysta w związku z jego wykonywaniem z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym, bowiem realizuje funkcje i zadania publiczne [vide: wyrok WSA w Warszawie z 11.12.2014 r., II SAB/Wa 594/14, LEX nr 1617878.].

Immanentną cechą wszystkich zawodów prawniczych, jako zawodów zaufania publicznego, jest potrzeba ochrony prawnej takiej, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym przed zamachem na niezależność w wykonywaniu obowiązków. Niezależność oznacza podleganie wyłącznie ustawom i ustawie zasadniczej – Konstytucji.

Ochrona prawna służy zatem niezakłóconemu wykonywaniu czynności zawodowych przez adwokata.

Wskazać dla porządku należy, że przeszkadzanie lub utrudnianie adwokatowi wykonywania obowiązków zawodowych narusza również standardy prawa do obrony, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu obywatela do adwokata, które określone zostały także w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności. Prawo dostępu do obrońcy powinno przysługiwać osobie od najwcześniejszego momentu, co wyraża się w realnym prawie do obrony jakie gwarantuje Dyrektywa, którą należy stosować bezpośrednio.

Przez pryzmat przywołanych wyżej regulacji przyglądam się próbom ukarania przez policję adwokatów mandatem karnym za wykroczenie podczas i w związku ze świadczeniem pomocy prawnej osobom zatrzymanym za udział w demonstracjach. Takiego działania policji nie sposób zakwalifikować inaczej jak rażąco naruszającego przyznanej adwokatowi ustawowo ochrony prawnej. Zauważyć bowiem należy, że w okolicznościach takich, jakie mają miejsce podczas demonstracji na ulicach Warszawy oraz innych miast i miejscowości w całej Polsce, wyrażenie przez osobę, wobec której dokonywane są czynności w związku z zachowaniem mogącym rodzić jej odpowiedzialność karną lub wykroczeniową, woli skorzystania z pomocy prawnej adwokata jest momentem podjęcia czynności zawodowych przez adwokata. Jest to zatem moment, kiedy dostęp do adwokata musi zostać zagwarantowany i respektowany przez organy ścigania.  Niezasadnym, wręcz rażącym, jest wszczynanie postępowania mandatowego (postępowania w sprawie o wykroczenie) wobec adwokata podczas wykonywania przez niego obowiązków zawodowych i udzielania obywatelom pomocy prawnej tylko dlatego, że adwokat znajduje się w tym samym miejscu i czasie co osoba, której udziela pomocy prawnej.

Wydaje się oczywistym, prawda? Nie dla wszystkich.


ADWOKAT EWA MARCJONIAK

🦜 w Stowarzyszeniu Adwokackim „Defensor Iuris” #DI od kwietnia 2020 r.,

🦜 Kierownik Zespołu wnioskowo-procesowego #DI,

🦜 Koordynuje projekt #pełnosprawniwprawie #DI,

🔸absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację sędziowską w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, następnie orzekała w pionie karnym; w latach 2007-2008 była członkiem Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych, od 2008 r. jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej, prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Warszawie,

🔸 szeroki segment jej praktyki zawodowej zajmują sprawy z zakresu zamówień publicznych, sprawy cywilne, sprawy gospodarcze, sprawy karne (specjalizacja przestępczość gospodarcza); występuje również jako obrońca w postępowaniach dyscyplinarnych oraz w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

🔸 szkoleniowiec, wykładowczyni; autorka licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych

🔸 dewiza życiowa „Nie ma rzeczy niemożliwych. Sprawy trudne załatwiamy od ręki, niemożliwe rozwiązujemy trochę później”.

🔸 więcej: www.pzp-kancelaria.pl

🦜 zobacz jej przykładową aktywność w #DIadwokat Ewa Macjoniak

Możesz być zainteresowany też poniższymi artykułami

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies