ZAWÓD: ADWOKAT || Współpraca z adwokatem oparta jest na zaufaniu

defensoriuris

AUTOR: ADWOKAT KAMILLA KASPRZAK

 

W poprzednim swoim artykule wspominałam o tym, że każdy ma prawo do obrony i adwokat może odmówić świadczenia pomocy prawnej jedynie z ważnych powodów. Ważnym powodem, dla którego współpraca pomiędzy adwokatem a klientem jest niemożliwa, jest z całą pewnością brak zaufania po stronie klienta.

 

 

Stosunek klienta do adwokata oparty jest na zaufaniu. Adwokat obowiązany jest wypowiedzieć pełnomocnictwo, gdy z okoliczności wynika, że klient stracił do niego zaufanie (§ 51 Kodeksu Etyki Adwokackiej).

Zaufanie pomiędzy adwokatem a klientem polega nie tylko na tym, aby klient szczerze odpowiadał na pytania zadawane przez adwokata, ale przede wszystkim na konieczności zachowania przeświadczenia, że adwokat podejmuje decyzje najlepsze dla klienta.

Wykonywanie zawodu adwokata oparte jest na zaufaniu klienta. Jest to m. in zaufanie co do tego, że pełnomocnik nie popełni błędu formalnego. Adwokat działa za stronę przed sądem między innymi po to, by pomóc obywatelowi nie obeznanemu z sądowymi procedurami w taki sposób, aby mógł on wykorzystać wszelkie możliwości dochodzenia swoich racji (Zob. Orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego z dnia 12 grudnia 2009 r., WSD 95/09).

Jeżeli zlecamy adwokatowi sprawę, to dlatego że uznajemy, iż on jako profesjonalista będzie wiedział, jak pokierować naszą sprawą, aby zakończyła się ona z jak największą korzyścią dla nas.

Trudno jest współpracować z klientem, który uważa, że lepiej od adwokata wie, jak powinna być prowadzona jego sprawa. Mnie się zdarzyło usłyszeć od klienta, że jestem jego adwokatem, on mi zapłacił i powinnam zrobić to, co on chce (pewnie nie tylko ja tak usłyszałam). Otóż nie, nie powinnam. Moim obowiązkiem jest wykonanie zlecenia w należyty sposób i prowadzenie sprawy, tak aby jej wynik był jak najlepszy dla klienta i klient powinien ufać mi na tyle, aby wierzyć, że wiem, jakich środków użyć, aby ten efekt osiągnąć, a więc potrafię ocenić, co jest w sprawie istotne i jakie należy złożyć wnioski dowodowe oraz jakie zadawać pytania świadkom. Bez takiego zaufania współpraca nie jest możliwa.

Celem podejmowanych przez adwokata czynności zawodowych jest ochrona interesów klienta (§ 6 Kodeksu Etyki Adwokackiej), a w czasie wykonywania czynności zawodowych adwokat korzysta z pełnej swobody i niezawisłości (§ 7 Kodeksu Etyki Adwokackiej). Przy czym adwokat nie może usprawiedliwiać naruszenia zasad etyki i godności zawodu powoływaniem się na poczynione przez klienta sugestie (§ 10 Kodeksu Etyki Adwokackiej).

Jeżeli klient w jakikolwiek sposób kwestionuje pracę adwokata, podejmuje działania za jego plecami, oczekuje działań od adwokata, które nie spotykają się z jego akceptacją, to obowiązkiem adwokata jest wypowiedzenie pełnomocnictwa

Dla rzetelnego wykonania obowiązków adwokatowi niezbędne jest zaufanie mandanta. Jeśli takiego zaufania nie ma, a wręcz między adwokatem i jego klientem zachodzi konflikt, to brak jest podstaw do przyjęcia, że wnioskodawca będzie przekonany o rzetelnym wykonywaniu obowiązków, choćby adwokat obowiązki swoje wykonał należycie (Zob. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie – II Wydział Karny z dnia 9 lipca 2019 r., II AKa 105/19).

Wzajemny stosunek klienta do adwokata oparty jest na zaufaniu. Gdy tego zaufania nie ma, adwokatowi w interesie klienta nie wolno prowadzić dalej sprawy (Zob. Orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego z dnia 3 września 2011 r., WSD 9/11).

Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że ciężko jest zaufać drugiemu człowiekowi. Każdy z nas ma przykre doświadczenia, gdy nasze zaufanie zostało przez kogoś nadszarpnięte albo ktoś w nienależyty sposób wykonał zleconą mu usługę. Z tego wynika przede wszystkim konieczność dokonania właściwego wyboru osoby, której zaufamy. Zanim zlecimy usługę, to popytajmy znajomych, czy korzystali z usług danego adwokata i czy byli zadowoleni z jego pracy. Do opinii znajdujących się w internecie podchodziłabym z dużą ostrożnością, gdyż nie znamy autorów negatywnych opinii i nie wiemy, czy ich zarzuty są uzasadnione, czy raczej posiadali oni nierealne oczekiwania, których nie udało się zaspokoić. Korzystanie z poleceń znajomych to wciąż najbezpieczniejsza droga znalezienia najlepszego profesjonalisty. Dobrze jest także korzystać z usług adwokata przy drobnych problemach, bo w ten sposób bliżej go poznajemy i łatwiej będzie nam powierzyć mu sprawę, która będzie dla nas istotna.

Jak już uznamy danego adwokata za dobrego specjalistę, powierzymy mu swoją sprawę, to mu zaufajmy, bo inaczej współpraca jest niemożliwa. Pytajmy, interesujmy się sprawą, prośmy o wyjaśnienia, ale zawsze ufajmy, że prowadzi sprawę w naszym jak najlepiej pojętym interesie.

 


ADWOKAT KAMILLA KASPRZAK

🦜 w Stowarzyszeniu Adwokackim „Defensor Iuris” #DI od stycznia 2020 r.,

🦜 Kierownik Zespołu Opiniodawczego #DI,

🔸 absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Prawa i Administracji, prawo oraz studia podyplomowe, podatki i prawo podatkowe), ukończyła również Europejskie Studia Specjalne na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, od 2011 r. prowadzi kancelarię adwokacką, początkowo – po ukończeniu aplikacji adwokackiej w ramach Pomorskiej Izby Adwokackiej (Pomorska Izba Adwokacka) – z siedzibą w Gdańsku (Gdańsk), a od 2012 r. w Lęborku (Lębork). Obecnie jest członkiem Koszalińskiej Izby Adwokackiej (Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie), a także stałym mediatorem wpisanym na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku (Sąd Okręgowy w Słupsku) i Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku (Sąd Okręgowy w Gdańsku),

🔸 w swojej praktyce zawodowej zajmuje się w szczególności sprawami administracyjnymi oraz cywilnymi, w tym sprawami związanymi z szeroko pojętym obrotem gospodarczym, często również występuje w roli obrońcy w sprawach karnoskarbowych, jest również aktywna w zakresie przeciwdziałania wszelkim formom przemocy, w tym przemocy wobec kobiet,

🔸 jako mediator stale poszerza swoje kwalifikacje, uczestnicząc w wyspecjalizowanych szkoleniach (np. z zakresu mediacji gospodarczych dla mediatorów zorganizowanych przez Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza, ukończyła również Roczne Studium Mediacji prowadzonych metodą Porozumienia bez Przemocy opracowaną przez Marshalla Rosenberga) i dyskusji w tej tematyce („Mediacje – dobre rozwiązanie dla biznesu i sądownictwa” na Uniwersytecie Gdańskim),

🔸 więcej: www.adwokatkasprzak.pl,

🦜 zobacz jej przykładową aktywność w #DI: adwokat Kamilla Kasprzak 

Możesz być zainteresowany też poniższymi artykułami

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies