ZAWÓD: ADWOKAT – O czym należy pamiętać zakładając swoją kancelarię – czyli prawnik na swoim.

defensoriuris

Własny biznes to marzenie niejednego etatowego pracownika. I choć na początku trzeba włożyć dużo pracy w rozkręcenie interesu, to satysfakcja z kierowania własną firmą z pewnością nie ma sobie równych.

W Polsce istnieje  wiele sposobów na otrzymanie  środków umożliwiających łatwiejszy start  w wymarzonym biznesie. Jednym z nich jest dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej. Aby jednak wejść w świat własnego biznesu ze wsparciem finansowym z Urzędu Pracy, należy przede wszystkim zarejestrować się uprzednio jako osoba bezrobotna oraz zapoznać się z regulaminem  przyznawania owej dotacji. Trzeba pamiętać, że w zależności od wieku, płci, możemy kwalifikować się do różnych programów, a co za tym idzie, otrzymać świadczenie w różnej wysokości.

Następny etap stanowi wypełnienie wniosku o dofinansowanie, który w całej sprawie jest kluczowy i decyduje o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu dokumentów przez komisję.

Warto podkreślić, iż jest o co walczyć, ponieważ kwota dotacji w różnych częściach naszego kraju sięga nawet 25 tysięcy złotych. Pieniądze oczywiście przeznaczone są na zakup sprzętu i materiałów niezbędnych  do uruchomienia działalności.

Niezależnie od lokalizacji Urzędu Pracy, wniosek  o dotację na otwarcie  działalności gospodarczej może złożyć, jak już wspominałam, tylko osoba bezrobotna. Wnioskodawca nie może również być osobą studiującą dziennie oraz prowadzić działalności  gospodarczej  przez ostatnie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Ponadto osoba ubiegająca się o dotację  nie może mieć na swoim koncie  żadnych konfliktów w prawem. Zwłaszcza tych związanych z przestępstwami  gospodarczymi.

Samo wypełnienie wniosku nie jest specjalnie skomplikowane, choć na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, iż jest on skomplikowana. Warunkiem pozytywnego rozpoznania naszej aplikacji jest przedstawiona w niej wizja rozwoju działalności, pokłady cierpliwości i samozaparcia.

Dla osób, które nie czują się zbyt dobrze w tworzeniu biznesplanów, pomocą służą doradcy pracujący w Urzędzie Pracy.

Ponadto już na samym początku należy gromadzić dokumenty, które będą stanowić załącznik do wniosku. Są to m. in. informacje o wnioskodawcy, w szczególności jego predyspozycje i kwalifikacje do prowadzenia wybranej działalności, wypełniona tabela uwzględniająca  szczegółowo środki trwałe, materiały  oraz urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności, ale także umowa najmu lokalu, w którym będziemy prowadzić nasz biznes.

Wymogiem ubiegania się o dotację jest przedstawienie zabezpieczenia umowy, np. w formie poręczenia majątkowego. Poręczycielem może być każdy, kto posiada stałe zatrudnienie oraz wynagrodzenie na poziomie 2100 zł netto. Poręczycielem nie może być małżonek osoby ubiegającej się o dotację, chyba że istnieje między nimi rozdzielność majątkowa.

Po wypełnieniu wniosku, dostarczeniu wszystkich potrzebnych załączników i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, przychodzi moment podpisania umowy. Do jej podpisania staje wnioskodawca oraz poręczyciel. Jeżeli znajdujemy się w związku małżeńskim oraz obowiązuje nas wspólność ustawowa, to obecny musi być również drugi z małżonków. I teraz najważniejsze. Nie możemy zarejestrować działalności w CEIDG do momentu fizycznego wpływu środków na konto.

Zdarza się, że po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku i otrzymaniu środków z Urzędu Pracy będziemy zmuszeni zwrócić całość otrzymanych środków wraz z odsetkami. Aby tak się nie stało należy bezwzględnie przestrzegać warunków określonych w umowie. To właśnie złamanie ustaleń może być jedną z przyczyn zwrotu całej kwoty.

Do najistotniejszych warunków umowy należą: wykorzystanie środków zgodnie z ich przeznaczeniem, prowadzenie działalności przez okres minimum 12 miesięcy, niepodejmowanie innej pracy zarobkowej oraz niezawieszanie  prowadzenia działalności gospodarczej  w okresie pierwszych 12 miesięcy. Dodatkowo, co pewien czas, musimy do Urzędu wysyłać oświadczenia, iż okoliczności te nie uległy zmianie.

Po roku od otrzymania dofinansowania składamy w Urzędzie zaświadczenie z ZUS i US potwierdzające nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej. Po dostarczeniu tego ostatniego możemy bez żadnych konsekwencji zawiesić firmę lub podjąć dodatkowe zatrudnienie.

Uwaga: swój wpis opierałam na własnym, stosunkowo świeżym, doświadczeniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku. Być może pewne szczegóły mogą różnić się w zależności od tego, z którym Urzędem mamy do czynienia.

 


ADWOKAT BARBARA KRUPA – WŁODARCZYK

Członek zwyczajny Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” z siedzibą w Słupsku.

Prowadzi kancelarię adwokacką w Słupsku, od 2019 r.

Ukończyła studia na Uniwersytecie Szczecińskim (prawo), a także na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku (resocjalizacja). Wcześniej, przed rozpoczęciem własnej działalności, pracowała m.in. jako asystent sędziego w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Słupsku.

Jej pasją jest prawo karne i  – co oczywiste – prawo rodzinne.

Więcej: klik.

Możesz być zainteresowany też poniższymi artykułami

1 komentarz

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies