Z cyklu: okiem asesora komorniczego – jak przyspieszyć egzekucję?

defensoriuris

Reprezentując stronę w postępowaniu egzekucyjnym, warto wiedzieć, na jakie elementy zwrócić uwagę, aby przyspieszyć i zwiększyć skuteczność egzekucji.

Wyjaśnić wypada, że sam komornik, jako funkcjonariusz publiczny, ma do swojej dyspozycji wiele instrumentów pozwalających na efektywne prowadzenie postępowania. Może występować np. z zapytaniami do bazy danych OGNIVO*, CEPiK**, CBDKW***, US**** czy też PESELnet*****. Jednak, pomimo ciągłej elektronizacji postępowań oraz – w niektórych wypadkach – uzyskiwania natychmiastowej odpowiedzi,  czas, jaki mija pomiędzy wszczęciem postępowania, a dokonaniem zapytania i uzyskaniem odpowiedzi, nadal stanowi dla dłużnika szansę na „upłynnienie majątku”, czego wierzyciel z pewnością chciałby uniknąć.

Z tego względu warto już w samym wniosku wskazać znany nam numer rachunku dłużnika – może on znajdować się np. na fakturze czy potwierdzeniach dokonywanych opłat w toku postępowania sądowego. Jeżeli okaże się, że podany numer nie należy do dłużnika, to bank poinformuje o tym organ egzekucyjny. Natomiast w przypadku, gdy posiadaczem rachunku jest dłużnik, istnieje realna szansa, że dłużnik nie zdąży z niego wycofać środków.

Analogiczna sytuacja dotyczy wiedzy o pojazdach mechanicznych (szczególnie, gdy znajdują się na zagranicznych tablicach rejestracyjnych – ponieważ CEPiK ich nie wychwyci), maszynach budowlanych (uwaga – te nie są rejestrowane w bazie danych CEPiK) czy inne ruchomościach prezentujących wartość ekonomiczną. Przy czym oprócz podania danych o istnieniu tych przedmiotów, warto także wskazać, gdzie dłużnik może je przechowywać.

We wniosku o wszczęcie egzekucji należy również podać dane znanych nam kontrahentów dłużnika, w celu zajęcia ewentualnych wierzytelności, które mogą mu od nich przysługiwać.

  W przypadku, gdy chcemy doprowadzić do egzekucji z nieruchomości dłużnika, oprócz podania jej danych, celowym byłoby także opłacenie kosztów dokonania wpisu w księdze wieczystej, co również realnie utrudni dłużnikowi jej zbycie.

Każda informacja na temat majątku dłużnika przybliża wierzyciela do skutecznej egzekucji. Nie jest to podyktowane tym, że organowi egzekucyjnemu „nie chce się pracować”, a faktem, że wierzyciel (często będący osoba najbliższą dla dłużnika, kontrahentem, czy też wspólnikiem) dysponuje we wstępnej fazie postępowania egzekucyjnego zdecydowanie większą wiedzą na temat majątku dłużnika, aniżeli komornik.

Błędną jest zatem postawa, która sprowadza się do stwierdzenia „nie będę nic podawać komornikowi, niech sam szuka, przecież to jego praca”. Owszem, zadaniem organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wyegzekwowania świadczenia, jednak nie można zapominać, że beneficjentem skutecznej egzekucji w głównej mierze jest właśnie wierzyciel. Komornik zaś dysponuje szeregiem narzędzi prawnych, których brak wierzycielowi i często sięganie po postępowanie egzekucyjne jest jedyną szansą na pomyślne zakończenie sprawy.

Warto zatem na samym początku uczulić swojego Mandanta, aby kwestii ustalenia majątku nie przerzucał jedynie na pełnomocnika czy komornika, a podał wszelkie informacje, które przybliżą do wyegzekwowania należności.

Nieprzekazywanie komornikowi wszystkich znanych wierzycielowi danych, może wiązać się z kolejnymi kosztami (np. wystąpieniem na drogę sądową ze skargą pauliańską), a nawet (niestety) doprowadzić do bezskuteczności egzekucji.

 

* – OGNIVO – system stworzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową s.a. obsługująca zapytania o rachunki bankowe dłużników przez elektroniczną komunikację komornika z bankami w zakresie obsługi zajęć. Dzięki niemu komornicy mogą uzyskać od banków potwierdzenie prowadzenia rachunków bankowych przez dłużników oraz dokonać ich zajęcia;

**CEPiK– system informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o drogowych pojazdach mechanicznych, ich właścicielach i posiadaczach, a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami;

*** – CBDKW – jest to system umożliwiający wyszukanie przez komornika ksiąg wieczystych według konkretnego, zdefiniowanego kryterium wyszukania (np. danych identyfikacyjnych nieruchomości, danych osobowych właściciela) w czasie rzeczywistym.

**** – US – zapytanie do Urzędu Skarbowego o pełną informację o dłużniku. Urząd Skarbowym odpłatnie udostępnia komornikowi informacje jakie posiada na temat dłużnika.

***** – rejestr PESEL – baza danych do której dostęp jest poprzez specjalną sieć PESEL NET. W rejestrze znajdują się m.in. dane na temat: poprzednich nazwisk i imion wraz z datą ich zmian oraz nazwą urzędu, który dokonał zmiany, adres zameldowania na pobyt czasowy wraz z określeniem okresu zameldowania, data zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu oraz urząd stanu cywilnego, który sporządził taki akt, adres i data zameldowania na pobyt stały, data wymeldowania z pobytu stałego i inne.

 


ASESOR KOMORNICZY MARCIN MANIA

Zatrudniony w kancelarii komorniczej od prawie 7 lat. Ukończył studia na Uniwersytecie Szczecińskim (prawo), aplikację komorniczą odbył w ramach Komorniczej Izby w Szczecinie. Egzamin zawodowy zdał z wyróżnieniem, uzyskując drugi wynik w Izbie Komorniczej w Gdańsku. Więcej: klik.

Możesz być zainteresowany też poniższymi artykułami

1 komentarz

EGZEKUCJA KOMORNIKA: wniosek egzekucyjny – Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris 30 grudnia, 2019 - 10:03 am

[…] O znaczeniu wniosku egzekucyjnego mogli przekonać się również Czytelnicy serii wpisów „Okiem asesora komorniczego”. Wśród dodatkowych elementów tego pisma wymienione zostały m. in: dane dotyczące rachunku bankowego dłużnika, informacje odnoszące się do jego kontrahentów. Wszystkich zainteresowanych tym zagadnieniem odsyłam do artykułu: „Jak przyspieszyć egzekucję?” […]

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies