Wniosek #DI w sprawie zwolnienia z kosztów obrońców z urzędu

defensoriuris

Dnia 24 czerwca 2020 r. Członek zwyczajny naszego Stowarzyszenia adwokat Filip Tohl zwrócił się z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro z wnioskiem o zwolnienie obrońców, wyznaczonych przez właściwy sąd z urzędu, od ponoszenia kosztów związanych z uzyskiwaniem kserokopii protokołu wyjaśnień podejrzanych, jak również opinii biegłych w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym.

Przyczyny wystąpienia z wnioskiem:

  • obrońca ustanowiony przez sąd z urzędu pełni rolę funkcjonariusza publicznego, opłacanego przez Skarb Państwa,
  • realizacja tej roli wiąże się z bezwzględnym obowiązkiem reprezentowania klienta w całym postępowaniu karnym, co przejawia się w szczególności przez przygotowanie obrońcy do sprawy, w tym zwłaszcza jego zapoznanie się z materiałami postępowania,
  • w zaistniałym obecnie stanie epidemii dostęp do materiałów postępowania jest nie tylko utrudniony, ale także każdorazowo naraża osoby uczestniczące w czynności procesowej na ryzyko zarażenia się wirusem COVID-19,
  • bezpieczniejszym rozwiązaniem jest uzyskiwanie stosownych dokumentów, w drodze płatnych wniosków, o dostęp do wyżej wymienionych materiałów postępowania (za wydanie kopii dokumentów z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za każdą stronę kopii) – opłata ta odnosi się w równym stopniu do stron, pełnomocników, jak też obrońców z urzędu,
  • wyjątkowo niskie finansowaniu pracy obrońców z urzędu przez Skarb Państwa,
  • koszty te są wprawdzie zwracane, niemniej jednak dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia w sprawie, co może zajmować od kilku do kilkunastu miesięcy, co skutkuje kredytowaniem Skarbu Państwa przez obrońców wyznaczanych z urzędu,
  • odpłatność nie sprzyja interesowi młodych obrońców, działających na rynku prawniczym niemal na granicy utrzymania, w szczególności w dobie obecnych, trudnych warunków gospodarczych związanych nieuchronnie z panującą epidemią.

 

POBIERZ

WNIOSEK DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI (22.06.2020)

I PEŁNOMOCNICTWO

Możesz być zainteresowany też poniższymi artykułami

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies