Z cyklu: Okiem asesora komorniczego – egzekucja po nowemu.

defensoriuris

Każda sprawa w końcu się kończy i co wtedy ? Wtedy należy wystąpić o klauzulę wykonalności, wybrać komornika, wypełnić wniosek egzekucyjny i go złożyć.

Wydaje się to stosunkowo proste, ale czy rzeczywiście tak jest ?

Fala zmian ustaw regulujących działalność komorników sądowych wprowadziła wiele modyfikacji m.in. utworzony został formularz wniosku egzekucyjnego. Spełnia on co prawda rolę pomocniczą (a zatem wnioski można składać tak jak dotychczas), ale nie oznacza to, że jest to narzędzie zbędne. Wręcz przeciwnie – formularz wniosku, w większości spraw, spełni swoją rolę. Jednakże w przypadku bardziej skomplikowanych spraw (np. przy częściowych spłatach w różnych kwotach), brak wystarczającej ilości miejsca, może powodować problemy z jego czytelnością, gdy jest sporządzany odręcznie.

Wypełniając ów wniosek trzeba także pamiętać, iż nową ustawą zmieniono również zakres właściwości miejscowej komorników. Obecnie właściwością komornika jest właściwość sądu rejonowego, przy którym działa oraz właściwość sądu apelacyjnego, przy którym znajduje się ww. sąd rejonowy (nie dotyczy to nieruchomości, dla których wyłącznie właściwym nadal pozostaje komornik działający przy sądzie rejonowym, na którego obszarze położona jest nieruchomość).

Stąd też, w przypadku pojedynczych wniosków składanych do komornika, należałoby rozważyć, czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem skorzystanie z uprawnienia przysługującego wierzycielowi, które polega na możliwości zapytania organu egzekucyjnego czy prowadzi postępowanie przeciwko osobie, co do której tytułem wykonawczym wierzyciel dysponuje. Zaoszczędzi nam to sporo czasu, pod warunkiem, że zbadamy także, jak długo i z jakim skutkiem ów komornik sprawę prowadzi.

Podobnie, jak dotychczas, samo złożenie wniosku jest nieodpłatne. Jednak nowa ustawa wprowadziła opłatę końcową mającą spełnić funkcję „zapory” przed częstym składaniem wniosków egzekucyjnych przez tzw. masowych wierzycieli i związanym z tym mnożeniem kosztów (które po zsumowaniu obciążały dłużnika). Opłata ta w wysokości 150,00 zł (proporcjonalnie ulega ona zmniejszeniu o pobraną w toku prowadzonego postępowania opłatę od dłużnika) obciąża wierzyciela, przy czym ustawodawca starał się wyeliminować jak najszerszą grupę wierzycieli z tego kręgu.

Ostatnia z nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego nakłada na komorników obowiązek badania kwestii przedawnień. Stąd też, wierzyciel składając wniosek powinien mieć na uwadze kwestię zmiany terminów przedawnień oraz obecnego sposobu ich obliczania, jednakże nawet jeżeli tego nie zrobi, to komornik na etapie weryfikacji złożonego wniosku będzie tę sprawę badał, a w przypadku wykrycia błędów oddali wniosek w tym zakresie. Co jednak ważne, dobrze złożony wniosek znacząco przyspieszy prowadzenie postępowania, a tym samym zwiększy szansę na skuteczne zakończenie postępowania.

 


ASESOR KOMORNICZY MARCIN MANIA

Zatrudniony w kancelarii komorniczej od prawie 7 lat. Ukończył studia na Uniwersytecie Szczecińskim (prawo), aplikację komorniczą odbył w ramach Komorniczej Izby w Szczecinie. Egzamin zawodowy zdał z wyróżnieniem, uzyskując drugi wynik w Izbie Komorniczej w Gdańsku. Więcej: klik.

Możesz być zainteresowany też poniższymi artykułami

2 komentarze

EGZEKUCJA KOMORNIKA: wniosek egzekucyjny – Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris 30 grudnia, 2019 - 9:48 am

[…] wypełnionym urzędowym formularzu stworzonym przez Ministerstwo [będącym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika (Dz.U.2018.2307) – więcej: http://www.defensoriuris.pl/blog-strefa/postepowanie-egzekucyjne-po-nowemu-okiem-asesora-komorniczeg…); […]

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies