PASZPORT ADWOKACKI: IZRAEL

defensoriuris

Adwokaci na świecie – paszport dla adwokata PL | Attorneys-at-law all around the world EN

AUTOR: ADWOKAT BOGUMIŁ SIECZKOWSKI

 

 

IZRAEL

1. Obywatelstwo – czy trzeba mieć obywatelstwo Twojego kraju?

Nie trzeba mieć obywatelstwa Izraela

Nationality – do you need to be a citizen of your country as a candidate for attorney-at-law?

No.

 

2. Aplikacja – ile trwa przygotowanie zawodowe po studiach prawniczych?

Aplikacja trwa 18 miesięcy i kończy się egzaminem adwokackim.

Traineeship – how long does it take to prepare yourself professionally after law school / diploma?

There is an internship of 18 months followed by a bar exam 

 

3. Umowa o pracę – czy można wykonywać zawód adwokata jako pracownik ?

Tak, można być pracownikiem.

Employment contract – can you practice law as an employee (within the labor code)?

Yes, you can be an employee 

 

4. Strój urzędowy – symbol zawodu, kolor żabotu / kołnierza / lamówki ?

W sądach obowiązuje dress code (ciemne spodnie, biała koszula, ciemna marynarka w okresie zimowym, ciemny krawat i toga dla sędziów i sądów najwyższych).

Official dress – occupational symbol, color of jabot / collar / trimmings ?

There is a dress code for court appearances (dark pants, white shirt, dark jacket during winter, dark tie, and robe for magistrate and supreme courts).

 

5. Ubezpieczenie OC – czy jest obowiązkowe ?

Nie jest obowiązkowe

Third party civil insurance – is it compulsory?

Not compulsory.

 

6. Samorząd zawodowy – wysokość składki na samorząd ?

Każdy czynny zawodowo prawnik musi być członkiem palestry, co kosztuje 500-1200 NIS rocznie (w zależności od stażu pracy jako prawnik, z wyjątkiem prawników powyżej 67 roku życia, którzy płacą 250 NIS rocznie).

Professional self-government bodies – amount of a contribution (per month / per year) fee paid for self-government ?

Every active lawyer must be a member of the bar, which costs 500-1200 NIS per year (depending on seniority as a lawyer, except for lawyers older than 67 who pay 250 NIS per year). 

 

7. Reklama – czy jest dopuszczalna ?

Reklama dopuszczalna (pod pewnymi warunkami).

Commercial advertising – is it allowed / acceptable for attorneys-at-law?

It is allowed in specific terms.

 

8. Czy są odrębne specjalizacje w ramach zawodu ? Jak się uzyskuje tytuł ze specjalizacji ?

Nie ma oficjalnych specjalizacji, podaje się tylko obszary działalności zawodowej.

Are there separate specializations within the profession ? How can I get the official title of a determined specialization ?

There are no official specializations, only fields of occupation.

 

9. Czy jest obowiązek prowadzenia spraw z urzędu ? Czy wynagrodzenie za sprawy z urzędu jest rynkowe (opłacalne) ?

Nie ma, pozostaje w gestii adwokatów, jakie sprawy chcą prowadzić.

Is there an statutory obligation to take cases ex officio ? Is the attorney’s fee for assigned by ex officio cases profitable (from the market’s point of view)?

No, lawyers have discretion in which cases they choose to represent 

 

10. Jaki jest stereotyp adwokata w Twoim kraju ?

Negatywny stereotyp, chciwy, konkurencyjny, małostkowy

What is the stereotype of a lawyer in your country?

Negative stereotype, greedy, competitive, petty.

 

11. Czy są branżowe dowcipy ?

Tak, jest dużo żartów.

Are there any jokes on lawyer’s profession ?

Yes, many jokes

 

Na pytania odpowiedziała: Dr. Keren Yalin-Mor

The questions were answered by Dr. Keren Yalin-Mor

https://english.tau.ac.il/profile/yalinm

 

PRZYGOTOWAŁ: ADWOKAT BOGUMIŁ SIECZKOWSKI

Możesz być zainteresowany też poniższymi artykułami

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies