OŚWIADCZENIE ZARZĄDU #DI W SPRAWIE ZATRZYMANIA ADWOKATA ROMANA GIERTYCHA

defensoriuris

W związku z dzisiejszymi wydarzeniami dotyczącymi zatrzymania adwokata Romana Giertycha, Zarząd Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” – Prezes adwokat Kinga Dagmara Siadlak oraz Wiceprezes adwokat Anna Kątnik-Mania – wydał oświadczenie, które zamieszczamy poniżej.
Pragniemy przy tym przypomnieć, że każdy adwokat w swojej pracy reprezentuje obywateli, którzy powierzając mu swoje sprawy, są głęboko przeświadczeni, że mogą liczyć na dyskrecję i zachowanie w tajemnicy powierzonych danych wrażliwych, informacji, dokumentów, materiałów. To właśnie tajemnica adwokacka stanowi jeden z fundamentów prawa do obrony.

 

POBIERZ: stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”
w sprawie zatrzymania adwokata Romana Giertycha

POBIERZ: stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”
w sprawie adwokata Romana Giertycha ANG

 


 

Słupsk, dnia 15 października 2020 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ADWOKACKIEGO „DEFENSOR IURIS”

W  ZWIĄZKU Z INFORMACJĄ O ZATRZYMANIU ADWOKATA ROMANA GIERTYCHA

W imieniu Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”, w związku z opublikowaniem informacji o zatrzymaniu adwokata Romana Giertycha oraz przeszukania jego miejsca zamieszkania, zajmujemy następujące stanowisko w sprawie.

Jako adwokaci wyrażamy głębokie zaniepokojenie w związku z zatrzymaniem członka naszego samorządu adwokackiego, połączonym z użyciem wobec niego środków przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek oraz przeszukaniem jego miejsca zamieszkania, a nadto próby przeszukania pomieszczeń prowadzonej przez niego kancelarii.

Mamy do czynienia, po raz kolejny ze strony służby specjalnej CBA, ze złamaniem elementarnych zasad procesowych wyrażających się w celowości i proporcjonalności stosowanych środków przymusu oraz nadużyciem przez urząd prokuratorski instytucji procesowej zatrzymania osoby na okres nieprzekraczający 48 godzin, w miejsce wezwania osoby do dobrowolnego stawiennictwa celem dokonania z nią czynności.

Z napływających informacji wynika, że czynność zatrzymania dotyczy zdarzeń, do których miało dojść kilka lat temu. Adwokat nie został uprzednio wezwany do dobrowolnego stawienia się przed organami ścigania, nie został też wezwany do dobrowolnego wydania rzeczy. Dodatkowo powszechnie wiadomym jest, że zatrzymany adwokat występuje jako pełnomocnik i obrońca również w sprawach o charakterze politycznym, a co za tym idzie, może dysponować dowodami, zarówno na korzyść, jak i niekorzyść swoich klientów.

Dlatego, zatrzymanie pod budynkiem sądu połączone z zastosowaniem środków przymusu bezpośredniego przez założenie kajdanek niestawiającemu oporu adwokatowi, a następnie dokonanie czynności przeszukania w miejscu zamieszkania i podjęcia próby przeszukania w pomieszczeniach kancelarii, odbieramy jednoznacznie jako dokonane z przekroczeniem granic zasadności oraz proporcjonalności użytych środków.

Na oczach opinii publicznej dokonywane są z przekroczeniem reguł procesowych czynności, które mogą podważyć zaufanie obywateli do zawodu adwokata.

W naszej ocenie takie działania mają również na celu wywołanie efektu mrożącego wobec innych adwokatów, w tym także reprezentujących obywateli stojących w opozycji wobec polityków obozu rządzącego.

Stanowczo oponujemy wobec takich praktyk organów ścigania.

Wskazujemy, że każdy adwokat w swojej pracy reprezentuje obywateli, którzy powierzając mu swoje sprawy, są głęboko przeświadczeni, że mogą liczyć na dyskrecję i zachowanie w tajemnicy powierzonych danych wrażliwych, informacji, dokumentów, materiałów. To właśnie tajemnica adwokacka stanowi jeden z fundamentów prawa do obrony.

Dlatego apelujemy do organów ścigania o prowadzenie czynności z poszanowaniem tajemnicy adwokackiej i godności osoby zatrzymanej oraz do respektowania przysługującego każdej zatrzymanej osobie prawa do obrony w aspekcie materialnym, jak i formalnym, tak, by pozostawały one w zgodzie z polskim i europejskim porządkiem prawnym. Apelujemy o zachowanie standardów obowiązujących w polskim porządku prawnym, poszanowania i bezwzględnego przestrzegania prawa przez organy ścigania i stosowania środków przewidzianych w kodeksie postępowania karnego, środków przymusu bezpośredniego, w sposób proporcjonalny oraz adekwatny do stopnia zaawansowania sprawy i zgromadzonego materiału dowodowego.

PODPISANO:

PREZES STOWARZYSZENIA ADWOKACKIEGO „DEFENSOR IURIS” ADWOKAT KINGA DAGMARA SIADLAK

WICEPREZES STOWARZYSZENIA ADWOKACKIEGO „DEFENSOR IURIS” ADWOKAT ANNA KĄTNIK – MANIA

 

Możesz być zainteresowany też poniższymi artykułami

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies