OPINIA – TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0

defensoriuris

Poniżej zamieszczamy opracowaną przez nasze Stowarzyszenie opinię do tzw. Tarczy antykryzysowej 3.0.

Mamy nadzieję, że uwagi w niej zamieszczone zostaną uwzględnione w toku procesu legislacyjnego.

Najważniejsze elementy, które budzą nasze wątpliwości i wymagają dogłębnej analizy odnoszą się m.in. do:

  • rozpoczęcia biegu terminów – w uchwalonym kształcie mogą naruszać zasadę zaufania obywatela do państwa, m.in. w wyniku braku stałości prawa,
  • posiedzeń sądowych – uchwalone przepisy zawierają zbyt wiele terminów nieostrych, rodzą się wątpliwości co do tego, czy regulacje umożliwiają realizację prawa do sądu,
  • podziału czynności w sądownictwie przed zasięgnięciem opinii kolegium właściwego sądu w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich – jako potencjalnego instrumentu wpływania na niezawisłość sędziowską i środka zwykłej represji,
  • nowej formy pełnomocnictwa pocztowego – braku możliwości weryfikacji prawdziwości podpisu może doprowadzić do nieodwracalnych konsekwencji, związanych np. z pobraniem przez osobę nieuprawnioną środków wskazanych w przekazie pocztowym.
  • zmian w zakresie egzekucji nieruchomości – jako kolejnego kroku do uprzywilejowania dłużnika kosztem wierzyciela,
  • nowych typów przestępstwa z art. 304 K.k. – które w praktyce mogą okazać się niewykonalne,
  • rozszerzenia katalogu spraw pilnych – z ponownym uprzywilejowaniem prokuratora, a także brakiem informacji na temat konsultacji ze środowiskiem kuratorów sądowych w zakresie możliwości realizowania wywiadów środowiskowych,
  • funduszu alimentacyjnego – niezasadnym wykluczenie grupy osób uprawnionych do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego tylko dlatego, że wysokość świadczenia jest niższa niż 100 zł.

Jednocześnie podkreślamy, iż przyjęty sposób uchwalania ustawy miał być zarezerwowany właśnie dla umożliwienia podjęcia przez organ ustawodawczy działań osłonowych. Tymczasem okazuje się, że przedmiotem prac sejmowych są rozwiązania, które były planowane jeszcze przed ogłoszeniem epidemii. Ich wprowadzanie powinno być poprzedzone szeroką debatą parlamentarną, a faktycznie uchwala się je w czasie jednego dnia, przy ograniczonych możliwościach technicznych.

Obecny sposób redagowania przepisów daleki jest od ideału. Zobrazowaniem tej sytuacji mogą być chociażby jednostki redakcyjne wielokrotnie nowelizowanej ustawy, takie jak: „15zzzf i art. 15zzzg”. Ponadto odnalezienie obowiązującej treści prawa powszechnie obowiązującego nie powinno być czynnością skomplikowaną ani czasochłonną, tym bardziej, gdy dotyczą one na obowiązków spoczywających na obywatelach.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

 

POBIERZ: OPINIA TARCZA 3.0

STOWARZYSZENIE ADWOKACKIE DEFENSOR IURIS

Możesz być zainteresowany też poniższymi artykułami

1 komentarz

OPINIA PRAWNA w sprawie projektu ustawy – o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris 8 lutego, 2021 - 3:36 pm

[…] Zmiany dotyczące sposobu wyznaczania rozpraw, posiedzeń jawnych i niejawnych były już przeze mnie omawiane w opinii Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” do uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarczy antykryzysowej 3.0 – klik). […]

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies