OPINIA STOWARZYSZENIA ADWOKACKIEGO „DEFENSOR IURIS” w sprawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 28 marca 2020 r.

defensoriuris

OPINIA

STOWARZYSZENIA ADWOKACKIEGO „DEFENSOR IURIS”

w sprawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 96)

 

W nawiązaniu do opublikowanego na stronie internetowej Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 28 marca 2020 roku projektu ww. ustawy, wnosimy o zwrócenie uwagi na wskazane poniżej problemy, albowiem jako prawnicy nie zgadzamy się na wykorzystywanie obecnej sytuacji epidemicznej do wprowadzania zmian przepisów, które albo nie mają związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemicznym, a służą raczej wprowadzeniu zmian służących interesom politycznym, albo zawierają szereg wątpliwości interpretacyjnych, świadczących o ich niedopracowaniu.

Oczywiście nie kwestionujemy potrzeby wprowadzenia tzw. tarczy antykryzysowej, która jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania naszego Państwa, jednakże zwracamy uwagę na jej niedoskonałości, a także występujące w niej nadużycia.

Naszą szczególną uwagę zwracamy na kwestie związane z nowelizacją Kodeksu karnego, Kodeksu wykroczeń, Kodeksu postępowania Karnego, Kodeksu karnego wykonawczego, umożliwieniem korzystania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej z paralizatorów, sytuacją ofiar przemocy w rodzinie, problematyką ochrony praw wynajmujących, normami kompetencyjnymi w prawie administracyjnym, zmianą w Kodeksie Wyborczym, związaną z uprzywilejowaniem jednej grupy wyborców, kwestią niedopracowanych przepisów dotyczących ulg dla przedsiębiorców, umowami leasingu, zawieszeniem terminów, a także podkreślamy brak uregulowań dotyczących wnoszenia pism procesowych online.

  Omówienie każdej ze wspomnianych kwestii znajduje się w zamieszczonym poniżej pliku:

OPINIA W SPRAWIE USTAWY Z DNIA 28 MARCA 2020 R.

Możesz być zainteresowany też poniższymi artykułami

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies