Koronawirus a kontakty z dzieckiem cz. 1/4

defensoriuris

„Pani Mecenas, ona znowu to zrobiła. Oznajmiła mi, że nie mogę zobaczyć się dzisiaj z synem”. Tak zaczęła się moja piątkowa rozmowa z Klientem, jedna z wielu, jakie ostatnio przeprowadziłam. Pan Tomasz, bo to on akurat telefonował, od lat spiera się o kontakty z dzieckiem ze swoją byłą małżonką. Obecnie, kolejnym powodem całkowitego ich ukrócenia ma być panująca epidemia koronawirusa, jak usłyszałam w słuchawce. Skutkiem czego, Klient dowiedział się, że nie będzie mógł spędzić z synem tegorocznych Świąt Wielkanocnych, mimo że takie ustalenia zawiera wyrok rozwodowy.

Nie jest to niestety odosobniony przypadek. Wielu rodziców, którym dotychczas zależało na utrudnianiu kontaktów, znalazło pretekst by sprzeciwić się ich realizacji, pozostając w przekonaniu, iż koronawirus usprawiedliwi ich działania.

To jednak tylko jedna strona medalu. Wprowadzenie stanu epidemii i idących za tym obostrzeń w zakresie poruszania się i kontaktowania się z innymi mających na celu zwalczanie zakażenia COVID-19 wywołało też inne problemy. Aktualna sytuacja zrodziła dylematy, czy dotychczasowe ustalenia, także te zawarte w orzeczeniach sądowych, dalej obowiązują ze względu na wprowadzone ograniczenia (bo np. rodzic miał prawo do kontaktów tylko w miejscu publicznym). Pojawił się również niepokój, czy spotkania w tej sytuacji w ogóle są zgodne z dobrem dziecka z uwagi na obawę o jego życie i zdrowie. W konsekwencji, do spotkań nie dochodzi nie tylko z powodu postawy rodziców pozostających w konflikcie, ale i przez tych którzy po prostu się boją. Czy taka odmowa jest uzasadniona? Co można w takiej sytuacji zrobić?

 

Czy epidemia koronawirusa wpływa na kontakty z dzieckiem?

By to wyjaśnić, zacznijmy od podstaw, które znajdziemy w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (k.r.o).

Przeczytamy w nim, że kontakty pomiędzy rodzicem a dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Co istotne, utrzymywanie ze sobą tych kontaktów jest zarówno prawem jak i obowiązkiem rodzica oraz dziecka (art. 113 k.r.o.).

Jak wynika z przepisów, jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców (bo rodzice np. się rozwiedli), sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; W braku takiego porozumienia, o kontaktach rozstrzyga sąd opiekuńczy (art. 1131 k.r.o.). Kodeks przewiduje także, że ograniczenie kontaktów z dzieckiem (np. ustalonych samodzielnie przez strony w tzw. planie wychowawczym lub określonych w prawomocnym wyroku sądu lub postanowieniu o zabezpieczeniu kontaktów), następuje w oparciu o decyzję sądu rodzinnego, gdy wymaga tego dobro dziecka (art. 1132 § 1 k.r.o.)

Tyle w teorii. A co z tego wynika?

Przede wszystkim to, że wszelkie orzeczenia dotyczące kontaktów są skuteczne i pozostają w mocy. To bezdyskusyjne. Mam tu na myśli zarówno wyroki w sprawach rozwodowych, postanowienia w ramach postępowań w sprawie ustalenia kontaktów, postanowienia zabezpieczające kontakty na czas trwania określonych postępowań, ale też prawomocne ugody zawarte przed sądem czy wreszcie przed mediatorem.

W konsekwencji, obowiązujące w związku z epidemią koronawirusa ograniczenia, zasadniczo nie dają podstaw do pozbawiania kontaktów rodziców z dziećmi. I to także wówczas, gdy sąd nie wydał dotychczas żadnego rozstrzygnięcia, które regulowałoby tę kwestię. Zauważ, że jednym z wyjątków od wprowadzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z dnia 10.04.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 658) zakazu przemieszczania jest

zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Niewątpliwie bezpośredni kontakt rodzica z dzieckiem, należy do tej kategorii. Jest to jedna z podstawowych potrzeb dziecka, która bezsprzecznie służy jego dobru. Poza tym, zakaz ten nie dotyczy przecież osób najbliższych.

Skala problemu jest jednak na tyle alarmująca, że w dniu 03.04.2020 r. stanowisko w tej sprawie zajęło nawet Ministerstwo Sprawiedliwości. Mianowicie, Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa podało, że

W mocy pozostają zarówno postanowienia prawomocne, jak i nieprawomocne, lecz natychmiast wykonalne, wydane w trybie zabezpieczenia.

Pełny tekst możesz przeczytać TUTAJ.

Każda sytuacja jest jednak inna. I w konkretnych okolicznościach rodzic może uznać, że kontakty te nie powinny odbywać się. Powody takiej decyzji są różne. Pisałam o tym na wstępie. Troska o życie i zdrowie dziecka, ale także zwykła, nie obawiajmy użyć się tego słowa, złośliwość.

Na dzisiaj to wszystko, zapraszam do kolejnej części, w której odpowiem na pytania:

  • Czy można odmówić kontaktów z dzieckiem z powodu epidemii?
  • Jak można rozwiązać problem kontaktów w dobie koronawirusa?
  • Co zrobić, gdy rodzice nie dojdą do po porozumienia odnośnie kontaktów z dzieckiem?
  • Czy są jakieś konsekwencje nieprzestrzegania orzeczeń sądowych dotyczących kontaktów?

Już za tydzień, na www.defensoriuris.pl


ADWOKAT MARTA SZKLINIARZ

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. I już od blisko 15 lat pomaga innym w rozwiązywaniu problemów prawnych. Od 2011 roku, czyni to jako adwokat wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Ukończyła również certyfikowane szkolenie zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości  w dniu 29 października 2007 r., uprawniające ją do wykonywania zawodu Stałego Mediatora Sądowego.

Dlatego też, od 2019 roku jest również mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej. W swojej praktyce stara się w związku z tym aktywnie propagować alternatywne formy rozwiązywania sporów (tzw. ADR).

Prowadzi indywidualną kancelarię w Sosnowcu. Najczęściej wspiera swoich Klientów w sprawach o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską, czy o kontakty z dzieckiem, ale i w skomplikowanych sporach majątkowych, sprawach karnych, czy konfliktach na linii pracodawca – pracownik. Jej Klientami są też przedsiębiorcy oraz osoby z zagranicy. Prowadzi sprawy na terenie całej Polski.

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach, również międzynarodowych. W 2019 roku rozpoczęła także studia podyplomowe z zakresu Negocjacji i Mediacji na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Od niedawna prowadzi bloga o tematyce rodzinnej – https://praworodzinnebeztajemnic.pl/

Jest też autorką e-booka: „Praktyczny przewodnik po sądowym savoir – vivre”.

 

Możesz być zainteresowany też poniższymi artykułami

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies