Działania #DI na rzecz poprawy warunków pracy pełnomocników

defensoriuris

Dnia 24 czerwca 2020 r. Wiceprezes Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” adwokat Anna Kątnik – Mania zwróciła się do Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości z zapytaniem, czy istnieje możliwość udostępniania pełnomocnikom w ramach Portalu Informacyjnego sądów poszczególnych apelacji, zwrotnych potwierdzeń odbioru.

Takie adnotacje nie były bowiem dostępne w ramach portalu wszystkich z apelacji. Zamieszczanie zaś tego rodzaju danych mogłyby zdecydowanie przyspieszyć postępowanie i ograniczyć liczbę telefonów pełnomocników do sądów w celu, np. ustalenia prawomocności orzeczeń.

W odpowiedzi, która została nadesłana do Stowarzyszenia dzisiaj. Zastępca Dyrektora Departamentu Grzegorz Mróz, wskazał:

Proces udostępniania dokumentów w Portalu Informacyjnym stanowić ma realizację prawa strony, uczestnika postepowania, jak również reprezentujących ich osób do uzyskania dostępu do akt sądowych, co stanowi wyraz zasady jawności wewnętrznej postępowania. Zakres publikowanych w Portalu Informacyjnym dokumentów ustalany jest każdorazowo przez sąd powszechny prowadzący postępowanie według procedur wewnętrznych, niemniej jednak, poza wyjątkami wynikającym ze specyficznego lub charakteru postępowania (np. postępowanie zabezpieczające), zakres publikowanych w Portalu Informacyjnym dokumentów powinien odzwierciedlać zakres pism sądowych znajdujących się w aktach sądowych. Wyjątki od tej zasady wynikają również z przepisów powszechnie obowiązujących (np. ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka).

Stąd też uznać należy, iż nie ma przeszkód prawnych aby w Portalu Informacyjnym zamieszczana była informacja dotycząca potwierdzenia doręczenia pisma sądowego, z wyłączeniem przypadków w których ujawnianie danych adresowych świadków i pokrzywdzonych będzie zakazane prawem.

Z uwagi na zasygnalizowany przez Państwo problem w zakresie rozbieżności w praktyce sądów w tym przedmiocie, ze strony Zastępcy Koordynatora Krajowego ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych zostanie skierowana do sądów powszechnych informacja z prośbą o jednolite publikowanie w Portalu Informacyjnym EPO, z zachowaniem zasad dotyczących poszczególnych postępowań i wskazanych wyżej przepisów.

Sprawie będziemy się oczywiście bacznie przyglądać, a Koleżanki i Kolegów z samorządu prosimy o śledzenie zmian w ramach dostępu do portalu.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Zespół #DI

Możesz być zainteresowany też poniższymi artykułami

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies