Oświadczenie STOWARZYSZENIA ADWOKACKIEGO DEFENSOR IURIS  W ZWIĄZKU Z POZBAWIENIEM OBYWATELI OCHRONY PRAWNEJ ZE STRONY RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH PRZED NARUSZENIEM PRAW I WOLNOŚCI OBYWATELSKICH PRZEZ ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ

defensoriuris

Słupsk, dnia 15 kwietnia 2021r.

OŚWIADCZENIE

STOWARZYSZENIA ADWOKACKIEGO DEFENSOR IURIS 

W ZWIĄZKU Z POZBAWIENIEM OBYWATELI OCHRONY PRAWNEJ ZE STRONY RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH PRZED NARUSZENIEM PRAW I WOLNOŚCI OBYWATELSKICH PRZEZ ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ

Jako Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris, w związku z wydanym w dniu 15 kwietnia 2021r. rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia niezgodności art. 3 ust. 6 ustawy o Rzeczniku Obywatelskim z Konstytucją RP (sygn. akt K 20/20), zajmujemy następujące stanowisko.

Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, które dziś zapadło, ma na celu wyłącznie odsunięcie Pana Profesora Adam Bodnara od pełnienia przez niego obowiązków wynikających z ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz Konstytucji RP. Przez cały okres pełnienia obowiązków rzecznikowskich Prof. Adam Bodnar  wykonywał je niezłomnie, sumiennie i w sposób niezależny oraz bezkompromisowy, co często sprzeczne było z interesem obecnej władzy, czemu dawała wyraz. Solą w oku każdej władzy publicznej, w szczególności w obecnych realiach politycznych naszego kraju, jest bezkompromisowy i niezależny od nacisków politycznych Rzecznik Praw Obywatelskich, który korzystając ze swych kompetencji ustawowych występuje w ochronie wolności i praw naruszanych przez organy władzy publicznej.

Wobec skutku przedmiotowej decyzji Trybunału Konstytucyjnego w postaci faktycznego odsunięcia Prof. Adama Bodnara od wykonywania obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich w okresie do czasu powołania nowego rzecznika, Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej zostają pozbawieni konstytucyjnego organu stojącego na straży ochrony ich praw i wolności obywatelskich gwarantowanych Konstytucją RP przed naruszeniem przez organy władzy publicznej. Tym samym martwym staje się przepis art. 80 Konstytucji RP, zgodnie z którym każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.

Niniejsza sprawa jest zatem jaskrawym przykładem tego, że Trybunał Konstytucyjny w obecnym składzie, stał się narzędziem walki politycznej, a co za tym idzie utracił swą konstytucyjną rolę. 

Jako baczni obserwatorzy uczestniczący w życiu obywateli, jesteśmy przekonani, że wskazane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zostało wydane wyłącznie w celu osiągnięcia pożądanego politycznie rezultatu, którym z całą pewnością nie jest ład i porządek konstytucyjny. Przebieg postępowania przed Trybunałem, sposób przesłuchania uczestnika tego postępowania w osobie Pana Prof. Adama Bodnara przez osoby zasiadające w składzie orzekającym w tej sprawie, wskazywał na pozór prawa i nie miał nic wspólnego z praworządnością. Osoby zasiadające w składzie orzekającym, abstrahując od wadliwości ich powołania, postawiły wyżej partykularne interesy rządzących nad ochronę obywateli.

Wyrok z dnia 15 kwietnia 2021r. należy uznać za rażące naruszenie stabilności instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich, a w związku z tym pozbawienie obywateli możliwości korzystania z art. 80 Konstytucji. Rozstrzygnięcie to zatem uderza nie tyle w osobę samego Prof. Adama Bodnara lecz we wszystkich obywateli, którzy zostali pozbawieni ochrony Rzecznika Praw Obywatelskich, co stanowi jawne przełamanie standardów prawnych obowiązujących w demokratycznym państwie.

PDF OŚWIADCZENIA DO POBRANIA

Możesz być zainteresowany też poniższymi artykułami

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies