OŚWIADCZENIE Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris w sprawie adwokata Michała Romanowskiego

defensoriuris

Warszawa, dnia 25 marca 2021r.

OŚWIADCZENIE

Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris

w sprawie adwokata Michała Romanowskiego

W imieniu Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris, zobligowani jesteśmy zareagować na opublikowaną w dniu 22 marca br. na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Olsztynie, S-13-21 olsztyn.sr.gov.pl zapowiedź prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego wystąpienia do Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z żądaniem ukarania upomnieniem dziekańskim adwokata Michała Romanowskiego, który jest pełnomocnikiem zawieszonego sędziego Pawła Juszczyszyna w sprawie o przywrócenie go do orzekania.

Powodem tego wystąpienia ma być rzekome przewinienie adwokata polegające na jego wypowiedzi o negatywnej postawie prezesa tego Sądu wobec sędziego Pawła Juszczyszyna, która nie daje rękojmi bezstronności w orzekaniu w sprawie przez sędziów podległego mu Sądu. Adwokat Michał Romanowski w związku z ww. obawą,  złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Olsztynie, przed którym zawisła sprawa, o wystąpienie do Sądu Najwyższego w trybie art. 44¹ k.p.c. w celu przekazania do rozpoznania sprawy innemu sądowi równorzędnemu przez wzgląd na dobro wymiaru sprawiedliwości, społeczne postrzeganie sądu jako organu niezawisłego.

Zapowiedź złożenia wniosku o ukaranie upomnieniem dziekańskim za rzekome przewinienie  dyscyplinarne adwokata będącego pełnomocnikiem procesowym strony w sprawie, w której przeciwnikiem procesowym jest składający taki wniosek, należy odczytywać nie inaczej jak tylko w kryteriach nadużycia prawa.

Takie zachowanie należy ocenić jako próbę wywołania efektu mrożącego wobec adwokatów, którzy z zasady są chronieni immunitetem w zakresie wolności słowa. Jest to próba zamknięcia ust kolejnej grupie zawodowej i z tym nie możemy się zgodzić. 

Znana jest bowiem stabilna od lat linia orzecznicza sądów dyscyplinarnych oraz Sądu Najwyższego zgodnie, z którą ustne i pisemne wypowiedzi adwokata, jeżeli obracają się w ramach zadań adwokata i rzeczywistej potrzeby, stanowią strefę adwokackiej wolności słowa (orzeczenie WSD z 10 listopada 1986 r., sygn. WSD 28/86). Adwokat przy wykonywaniu zawodu korzysta z wolności słowa w granicach określonych przez zadania adwokatury i przepisy prawa (art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze), zaś użycie przez niego sformułowań odnoszących się meritum sporu, bez zamiaru dotknięcia przeciwnika procesowego, nie może być odczytywane jako nadużycie przez niego wolności słowa przy wykonywaniu zawodu (postanowienie SN z 22 listopada 2002 r., sygn. III DS 8/02).

Nadto wskazujemy, że zgodnie z zasadami prowadzenia postępowania dyscyplinarnego wynikającymi z ustawy Prawo o adwokaturze, sędzia Maciej Nawacki nie jest uprawniony do żądania od dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej ukarania adwokata upomnieniem dziekańskim. 

Zapowiedź wystąpienia do dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z żądaniem ukarania adwokata upomnieniem dziekańskim na podstawie art. 85 ustawy Prawo o adwokaturze, za rzekomą wypowiedź naruszającą granice dopuszczalnej krytyki, złożyła osoba będąca prawnikiem – sędzia, wobec którego istnieje domniemanie, że zna przepisy ustawy Prawo o adwokaturze w zakresie legitymacji czynnej oraz immunitetu adwokata w korzystaniu z wolności słowa, wobec czego – w naszej ocenie – złożenie zapowiedzianego wniosku wydaje się mieć na celu wyłącznie wywołanie efektu mrożącego wśród pełnomocników i obrońców sędziów.

/adw. Kinga Dagmara Siadlak/

/adw. Ewa Marcjoniak/

Pismo zostanie przekazane do publicznej wiadomości.

Do pobrania:

Oświadczenie DI w sprawie adw. Michała Romanowskiego

Możesz być zainteresowany też poniższymi artykułami

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z niej. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności & cookies